V okolí Kremenca
návšteva divokého kráľovstva rysa, vlka a salamandry

Bieščadský národný park

Bieščadský národný park sa rozkladá na ploche približne 29 202 ha a je najväčším horským národným parkom v Poľsku.

 

Vznikol v roku 1973 s cieľom chrániť najcennejšiu prírodnú časť Východných Karpát. Asi 85% územia parku pokrývajú lesy s vysokým stupňom prirodzenosti, kde dominantným rastlinným spoločenstvom je karpatská bučina. Z tohto lesného „mora“ sa vynárajú jedinečné horské lúky, ktoré tvoria 6,6% územia. Národný park s nárazníkovou zónou predstavuje pre živočíchy najvzácnejšie útočisko v Poľsku a jedno z najdôležitejších v celej Európe. Žijú tu všetky veľké a stredne veľké šelmy i početné populácie kopytníkov.

 

Medzi jedinečné hodnoty parku patria:

  • jedinečná prírodná krajina s charakteristickými vegetačnými stupňami,
  • vzácne lúčne rastlinné spoločenstvá,
  • zachovalé vrchoviská,
  • východokarpatské a alpské druhy rastlín,
  • útočiská pre veľké šelmy a dravé druhy vtákov,
  • vzácne a endemické druhy bezstavovcov,
  • pozostatky kultúrnych pamiatok.

 

Bieščadský národný park je súčasťou trojstrannej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Predstavuje jedno z najrozsiahlejších poľských území, ktoré je súčasťou európskej siete Natura 2000. Jeho dôležitosť zdôrazňuje Diplom Rady Európy udelený v roku 1998 Radou Európy. V roku 2021 boli rozsiahle fragmenty bukových pralesov zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom Staré lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.