WOKÓŁ KREMENAROSA
ODWIEDŹ DZIKIE KRÓLESTWO RYSIA, WILKA I SALAMANDRY

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje powierzchnię ok. 29 202 ha i jest największym w Polsce górskim parkiem narodowym. Utworzony został w 1973 roku w celu ochrony najcenniejszego przyrodniczo fragmentu Karpat Wschodnich.
 
Około 85% obszaru Parku zajmują lasy o wysokim stopniem naturalności, wśród których dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest buczyna karpacka. Z tego leśnego „morza” wyłaniają się unikatowe połoniny, stanowiące 6,6% powierzchni.
 
Park wraz z otuliną stanowi najcenniejszą w Polsce i jedną z najwartościowszych w Europie ostoi zwierząt. Występuje tu komplet dużych i średnich drapieżników oraz liczebne populacje zwierząt kopytnych.
 
Do wyjątkowych walorów Parku należą:
  • typowy dla tych gór krajobraz, z charakterystycznym układem pięter roślinno-klimatycznych,
  • fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej,
  • unikatowe, połoninowe zbiorowiska roślinne,
  • dobrze zachowane torfowiska wysokie,
  • gatunki roślin wschodniokarpackich i alpejskich,
  • ostoje dużych ssaków i ptaków drapieżnych,
  • rzadkie i endemiczne gatunki bezkręgowców,
  • ślady kultury materialnej.
 
Bieszczadzki PN wchodzi w skład trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Jest również częścią jednej z największych w Polsce ostoi europejskiej sieci Natura 2000. Jego znaczenie podkreśla, przyznany w 1998 roku przez Radę Europy Dyplom Europejski, a w roku 2021 rozległe fragmenty bukowych lasów wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pn: „Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”.