V okolí Kremenca
návšteva divokého kráľovstva rysa, vlka a salamandry

Názvoslovie rastlín a živočíchov