WOKÓŁ KREMENAROSA
ODWIEDŹ DZIKIE KRÓLESTWO RYSIA, WILKA I SALAMANDRY

Park Narodowy Połoniny

„Połoniny” to najbardziej wysunięty na wschód słowacki park narodowy. Powstał w 1997 roku poprzez wydzielenie północno-wschodniej części pierwotnego obszaru Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (odpowiednik polskiego parku krajobrazowego). Park obejmuje powierzchnię 29 805 ha, a strefa ochronna 10 973 ha. Najcenniejsze fragmenty chronione są w obrębie małych obszarów chronionych, gdzie obowiązuje najwyższy stopień ochrony – czwarty i piąty. Jest to 7 narodowych rezerwatów przyrody (Stužica, Havešová, Jarabá skala, Rožok, Pľaša, Stinská, Pod Rusským), 14 rezerwatów przyrody (Bahno, Borsučiny, Borsukov vrch, Bzaná, Gazdoráň, Grúnik, Hlboké, Ruské, Stinská Slatina, Stru , Šípková, Udava, Uličská Ostrá i Veľký Bukovec) oraz 1 pomnik przyrody (Ulička).

Aż 90% obszaru Parku to lasy, z których duża część to najlepiej zachowane w Europie kompleksy tzw. pralasów. Zbiorowiska nieleśne reprezentowane są przez unikalne górskie łąki – połoniny – położone powyżej górnej granicy lasu. Zajmują one powierzchnię 105 ha i większość z nich ma charakter półnaturalny. Fakt, że jest to jedyny na Słowacji obszar, gdzie występują gatunki roślin i zwierząt typowe dla Karpat Wschodnich, czyni go wyjątkowym. Dlatego właśnie „połoniny” dały nazwę parkowi narodowemu. PN Połoniny jest jednym z najważniejszych obszarów w Europie Środkowej, gdzie występują duże ssaki leśne, łącznie z żubrami żyjącymi tu na wolności. Cennym walorem tego obszaru jest również zachowane dziedzictwo kulturowe i historyczne w postaci oryginalnych drewnianych świątyń oraz cmentarzy wojennych i żydowskich.

Park Narodowy Połoniny wchodzi w skład trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Od 1998 roku posiada prestiżowy Dyplom Rady Europy. Jest również częścią europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. W 2007 roku duże kompleksy dobrze zachowanych lasów bukowych zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO pod nazwą „Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”.